Our Blog

Curiosity, landaren som utforskar planeten Mars, blev vittne när Merkurius passerade framför Solen för ca 3 veckor sen. Detta är känt som ett Merkuriuspassage och kan jämföras med en Venuspassage. Dock så sker detta oftare jämfört med Venus, som den kommande generationen kan se år 2117.
Det är första gången man ser något liknande från en annan planet och Curiositys kamera fångade ögonblicket på bild. Ni kan se resultatet nedan

{"video":"https://www.youtube.com/watch?v=cD7u_zn3w1o","width":"400","height":"225"}

Merkurius är den lilla pricken framför solen och den är ljussvag eftersom att den täcker bara 16 % av en pixel på bilden. Detta beror på att den är väldigt liten, befinner sig långt ifrån Mars och är väldigt nära solen vars ljus skymmer planeten. Ni kan även se två stora fläckar vid Merkurius. Dessa är två solfläckar, det vill säga kalla områden på solen. Varje fläck är ungefär lika stor som jorden!

Vi här på jorden kommer att se Merkurius passera framför solen den 9 maj 2016 och efter det i november år 2084. Passagen sker däremot mycket oftare sett från Mars och Curiosity kommer att se nästa om mindre än ett år. Jag tror att det här beror på planetbanornas hastighet relativt varandra. Mars har en större bana och det tar då länge tid för den att ta ett varv kring solen. För Merkurius är det motsatsen, för den går det mycket snabbare, ca 88 dagar jämfört med Mars 668 dagar. Därför kommer Merkurius att hinna passera solen flera gånger om man ser den från Mars jämfört med Jorden. Och är planeterna i rätt position så kan man se en passage, vilket Curiosity gjorde. Titta på videon härnäst för att få en bättre inblick i hur snabbt alla planeterna i rör sig runt solen.

{"video":"https://www.youtube.com/watch?v=vFpnqWcTrmk","width":"400","height":"225"}

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Translate »