Our Blog

Godmorgon alla,

Om ett par timmar ska jag till Institutionen för rymdfysik (IRF) och prata om robotarmen, som bland annat jag arbetar med, inför en panel av experter. Jag har nämnt projektet COUGAR tidigare. Det är en landare (som vi kommer att bygga) som kommer att styras från en väderballong. Landaren kommer att plocka upp ett verktyg, ta sandprover och passera hinder. Syftet med det här är att visa att man kan kontrollera en landare från en rymdbas utan att stå vid den, med hjälp av en ballong i atmosfären.
Tänk er planeten Mars, en otrevlig planet för oss människor. Det finns ingen atmosfär där och därför kommer framtidens astronauter på Mars utsättas för mycket strålning. Dock finns det en lösning och det är vårt projekt. Astronauterna kan då vara inne i basen och styra roboten genom datorn, enkelt och smidigt. En kamera kommer att vara monterad på landaren och visa oss vad som händer i realtid.
I alla fall, om ett par timmar är det dags att presentera det och jag känner sakta hur nervös jag blir. Med det här projektet och studierna samtidigt så skjuts bloggen åt sidan. Men, jag tänker nu passa på att skriva om något som upptäcktes för ett par dagar sen. Många av er har med stor sannolikhet läst artiklar om händelse.

För ca 13.8 miljarder år sedan kom universum till genom Big Bang, den strora smällen. 400 000 år efter den stora smällen bestod hela universum (det observerbara) av het plasma, som vår sol till exempel. Plasmat kyldes sakta ner, klumpades ihop och bildade solar och allt annat som finns där ute.

Det forskas mycket kring den stora smällen och nu har en grupp astronomer, från bland annat Harvarduniversitetet i USA, upptäckt något riktigt stort. Astronomerna har spenderat ca 3 år på att zooma in 1 % av en del av himlen och studerat bakgrundstrålningen efter Big Bang. 1 % verkar kanske inte så mycket, men i astronomiska skalor är det ett stort område.
Astronomerna använde ett teleskop som heter BICEP2, gjort många känsliga observationer på bagrundsstrålningen och dess polarisation och lärt sig hur mycket den är polariserad och i vilka riktningar. Polarisation, som ni kan läsa här om, är något som går att observera i rymden också. Bakgrundsstrålningen är det äldsta ljuset vi känner till (ca 13 miljarder år gammalt!) och det är jämt utspritt i universum. När astronomerna upptäckte detta så bekräftade dem en av Albert Einsteins teorier: Teorin om gravitationella vågor, och nu vet man att inflationsteorin stämmer.

Så, vad är inflationsteorin egentligen? Lite kort om idén: Forskare har länge försökt att förklara hur universum expanderade så snabbt efter den stora smällen. I många år trodde kosmologerna att universums födelse liknade ett växande eldklot och man kallade detta för den stora smällen. Men senare föreslogs något annorlunda gällande universums utveckling. Då sa man att att det tidiga universumet genomgick ett stadium av inflation, det vill säga uppblåsning, en exponentiellt snabb expansion i ett instabilt vakuumliknande tillstånd. Detta betyder att inflationsteorin är en del av bigbang teorin. Den här expansionen ger upphov till så kallade gravitationsvågor, vågor som påverkar hur materian som uppstår i den stora smällen fördelar sig.

Forskarna har nu detekterat polariserade bakgrundsstrålning, men vad är det egentligen? Det här har Popast skrivit om ämnet:

Specifikt handlar det om att skilja mellan lutningar i mätvärderna (så kallade E-mode-polarisering) och skruvstrukturen i mätvärdena (B-moden kllade) – tänk på en pappersbåt på havsytan så får du en känsla för skillnaden: båten följer antingen srömmar (E-moden) eller strurrar vid virvlar (B-moden). Dessa mönster i polariseringskartan kan uppstå tack vare att ljuset passerat förbi tunga galaxhopas på vägen till oss, eller så kan mönstren varit där i ljuset redan 380 000 år efter big bang. E-mode-polarisering är relativ lätt att mäta, men det är B-mode-mönsren som bär med sig tecken på gravitationsvågorna som uppstod under inflationen. År 2013 lyckades BICEP2:s granne South Pole Telescope, upptäcka de första tecknen på B-mode-Polarisering, och de stämde väl överens med materians påverkan på bakgrundsstrålningen. 

BICEP2 har nu mätt en tydlig B-mode-signal i bakgrundsstrålningens polarisering. Den enklaste förklaringen till detta är att den bildades av gravitationsvågor under universums tidigare skede, inflationstiden. Den här teorin verkar även stämma överens med verkligheten.

Eftersom att det är en stor upptäckt så ska man ändå vara lite skeptisk. Det kan lika väl vara fel på mätningarna, vilket så klart är möjligt. Fler mätningar komemr att göras, men det går att förutse att ett Nobelpris snart kommer att tilldelas till personerna bakom observationerna.

{"video":"http://youtu.be/VxzxI5sCXfk","width":"400","height":"225"}

Här har ni länkar ifall ni är intresserade:

BICEP2 , Inflationsteorin ,

Nu måste jag förbereda mig inför presentationen. Snart gäller det!

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Translate »